Vĩnh Long (Vĩnh Bảo, Hải Phòng): Buông lỏng, chậm xử lý vi phạm trong quản lý đất đai

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Bảo đã có nhiều văn bản chỉ đạo sát sao tới từng địa bàn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng buông lỏng, thậm chí bất lực trước sai phạm vẫn còn tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.