Xin dành cả đời con để biết ơn đôi bàn tay cha!

Dù bàn tay cha tôi đã quá chai sần qua tháng năm vất vả nhưng hơi ấm vẫn đầy ăm ắp, cho tôi cảm giác như mình được tiếp thêm niềm tin và sức lực để mạnh mẽ lên.