Lý và tình khi thu thuế tiền hỗ trợ công nhân bị mất việc vì Covid - 19

Đã có nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động sau khi “cơn bão” Covid – 19 đi qua. Trường hợp của công ty PonYuen Việt Nam là một điển hình. Vấn đề đặt ra trong sự việc này, người lao động bị khấu trừ thuế sau khi nhận tiền hỗ trợ, sau khi nghỉ việc là đúng hay sai? PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín.