Kỳ thi THPT 2020 chỉ để xét tốt nghiệp?

Mới đây, bộ GD&ĐT đã báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án tổ chức kỳ thi THPT 2020. Cuộc họp đã chọn phương án vẫn tổ chức thi nhưng sẽ là kỳ thi tốt nghiệp THPT thay vì 1 kỳ thi 2 mục đích như hiện hành.