20 năm Đời sống và Pháp luật: Hành trình diệu vợi với nhiệt huyết và lòng tự hào

Ngày 2/3 tại Hà Nội, tạp chí Đời sống và Pháp luật trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (2/3/2001 – 2/3/2021).