Ứng dụng của tiếp thị số trong việc thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam

Một khi đã xây dựng được thương hiệu nổi bật trong tâm trí khách hàng, các doanh nghiệp có thể triển khai tiếp các chiến dịch tiếp thị số, hay còn được gọi phổ biến bằng cái tên digital marketing, để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, từ đó thúc đẩy doanh số.