Ăn chặn, trục lợi từ bão lũ thì thất đức lắm

Những thông tin về miền Trung vẫn tiếp tục nóng lên từng ngày, trong đó, nhiều tổ chức và cá nhân uy tín đang nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để kịp thời cứu trợ đồng bào miền Trung...