Vụ án 'bò béo, bò gầy' nổi tiếng trong lịch sử phong kiến

Vào thời vua Lê Hy Tông (1694) đã xảy ra một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng mà dân gian thường gọi là vụ án “bò béo, bò gầy”.