Cao nhân: Không tranh, không so đo, thuận theo tự nhiên

Niềm vui và hạnh phúc không do những thứ bên ngoài quyết định, cũng không nằm ở việc bạn có nhiều vật chất tới đâu, mà là nằm ở việc bạn ít vướng bận tới đâu.