Nhiều công ty con của TKV phớt lờ quy định về đấu thầu

27/11/2020 14:04

Mặc dù Bộ kế hoạch và Đầu tư đã quy định rõ về việc đấu thầu qua mạng, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng đã có văn bản chỉ đạo việc này nhưng Công ty Than Mạo Khê và Công ty Than Dương Huy vẫn bất tuân các quy định trên.

Bỏ qua quy định của Bộ

Theo thông tin PV nhận được, công tác đấu thầu tại Công ty Than Dương Huy và Công ty Than Mạo Khê có dấu hiệu không theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hai công ty này đều là công ty con của TKV.

Trong đó tại Công ty Than Mạo Khê, có khói thầu Gói thầu số 2: Thi Công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt 1435 mm tại Nhà sàng 56. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thành Long (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 938 ngày 14 tháng 4 năm 2020), giá trúng thầu (sau thuế) là 4.344.070.631 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Than Mạo Khê đã lựa chọn nhà thầu trên qua đấu thầu rộng rãi và hợp đồng theo đơn giá cố định.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty Than Mạo Khê với gói thầu số 2: Thi Công xây dựng Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt 1435 mm tại Nhà sàng 56

Tại Công ty Than Dương Huy cũng có 2 gói thầu được phản ánh không đúng quy định về đấu thầu. Cụ thể tại Gói thầu số 4 sửa chữa trung đại tu hai xe ô tô tự đổ SCANIA P340 số 14P-0910; số 33. Công ty CP Cơ khí máy mỏ Hà Khánh là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 3.845.752.714 đồng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 29/02/2020 (Quyết định số 1841/QĐ-KH); Gói thầu số 6 sửa chữa trung đại tu đường điện 35 KV mỏ Khe Tam No1, đơn vị trúng thầu là Công ty CP thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh với giá 3.682.563.500 đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 5217/2020/QĐ-KH ngày 23/5/2020. Cả hai gói thầu của Công ty Than Dương Huy đều chung hình thức đầu thầu: Chào hàng cạnh tranh theo đơn giá cố định.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6- sửa chữa trung đại tu đường điện 35 KV mỏ Khe Tam No1 của Công ty Than Dương Huy

Với cách lựa chọn nhà thầu như trên, Công ty Than Mạo Khê và Công ty Than Dương Huy đã có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể theo Điều 29, Thông tư 11/2019/TT ngày 16/12/2019 của BKHĐT có hiệu lực từ 01/02/2020 thì năm 2020, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Tiếp đó, Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư cũng đã hướng dẫn về đấu thầu qua mạng và các gói thầu đủ điều kiện đầu thầu qua mạng trên Hệ thống.

Nếu nghiêm túc thực hiện các quy định trên, Công ty Than Dương Huy và Công ty Than Mạo Khê sẽ tổ chức đấu thầu các gói thầu trên qua mạng để lựa chọn nhà thầu, thế nhưng thực tế cho thấy, các đơn vị này đã bỏ qua quy định để tổ chức đấu thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đầu thầu rộng rãi (!?)

Chỉ đạo của Tập đoàn có hiệu lực … trên giấy?

Ngày ngày 24/2/2020, TKV ban hành Công văn số 763/TKV-ĐT gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV; Ban quản lý dự án nhà điều hành – Vinacomin… về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Công văn này nêu rõ:

Để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TKV yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, sự nghiệp, người đại diện phần vốn của TKV tại các công ty con thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc triển khai đấu thầu qua mạng đảm bảo lộ trình theo đúng chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020.

2. Tổ chức rà soát lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư hoặc được giao quản lý đã được phê duyệt nhưng có các gói thầu thuộc các trường hợp nêu tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT mà chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu, chủ động làm ngay các thủ tục phê duyệt (hoặc trình phê duyệt) điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện đấu thầu qua mạng đảm bảo theo đúng lộ trình".

Nội dung Công văn số 763/TKV-ĐT của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Như vậy, ngay sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về việc triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng, TKV đã có chỉ đạo sát sao và cụ thể. Theo đó, các gói thầu trên của Công ty than Dương Huy và Công ty Than Mạo Khê sẽ phải chuyển từ đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo đơn giá cố định sang đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch- Đầu tư. Nhưng không hiểu vì mục đích nào ẩn khuất mà hai công ty này lại phớt lờ nội dung chỉ đạo để làm theo ý mình, khiến dư luận lo ngại.

Để làm rõ những nội dung trên và tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến hai công ty này coi thường quy định và nội dung chỉ đạo của TKV, chúng tôi đã đăng ký làm việc với TKV, Công ty Than Mạo Khê và liên hệ với Chánh VP Công ty Than Dương Huy nhưng chưa được hồi âm. Để thông tin thêm phần khách quan kính đề nghị Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) vào cuộc rà soát, kiểm tra quá trình đấu thầu tại hai công ty trên để làm rõ việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu, nhằm góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Chúng tôi tiếp tục thông tin tới bạn đọc

An Luých

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều công ty con của TKV phớt lờ quy định về đấu thầu" tại chuyên mục Bạn đọc.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (baosuckhoe365@gmail.com) hoặc số Hotline (0934343637).