Những việc cần làm ngay khi vừa thất nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi

Theo quy định của pháp luật, người thất nghiệp được hưởng một số chính sách nhất định. Dưới đây là những việc cần làm ngay sau khi thất nghiệp.