Nỗi đau trong thuở yên bình

Nhân 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2020): Chiến tranh đã lùi vào quá vãng, hoà bình đã được đem lại cho toàn dân tộc. Thế nhưng đâu đó, trong cuộc sống bình yên này, mặt trái, những người xấu, tệ nạn xã hội và tội phạm vẫn còn lẩn khuất, rình rập và đe doạ đến cuộc sống đời thường của tất thẩy những người dân của các thế hệ.