Gia đình có 4 ''bảo vật'' này, không hưng vượng thì cũng vinh hoa phú quý

Người xưa có câu: Bách thiện hiếu vi tiên, tức là trong trăm điều thiện thì chữ hiếu đứng đầu. Một người sống có hiếu thì mới có thể có cuộc sống an yên. Người hiếu thuận ắt sẽ có phúc báo.