Tết Trung thu ở các nước châu Á diễn ra như thế nào?

Tết Trung thu không chỉ có ở riêng Việt Nam mà một số quốc gia ở châu Á cũng tổ chức Tết Trung thu. Tuy nhiên mỗi nơi sẽ có phong tục và bản sắc riêng.