Ký ức khoai lang và thứ quà mùa đông Hà Nội

Với người Hà Nội thì khoai lang được biết đến và thưởng thức nhiều nhất vào mùa đông. Những thành phố khác không có mùa đông chẳng biết người ta ăn khoai lang vào lúc nào.