Doanh nghiệp làm thế nào để có thể lựa chọn ứng dụng nhắn tin an toàn nhất?

Ngày càng có nhiều thương hiệu sử dụng tin nhắn và phát huy tối đa hiệu quả khi giao tiếp với người dùng. Tuy nhiên, có một số thương hiệu vẫn chưa nhận định được những lợi ích mà giao tiếp tin nhắn mang lại. Hai câu hỏi chính thường được đặt ra là: Liệu họ có thể tin tưởng sự an toàn của các ứng dụng nhắn tin để gửi thông tin nhạy cảm không? Và các ứng dụng nhắn tin đang thực hiện những bước nào để đảm bảo tin nhắn của các thương hiệu được an toàn?